Giới thiệu

Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng - trung cấp chuyên nghiệp, có kiến thức, kỹ năng về các lĩnh vực: Y, Dược, Điều dưỡng, Pháp luật, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán...

Tổng quan

Trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn có các khoa: Khoa Cơ bản, Khoa Y, Khoa Dược, Khoa Kinh tế - Luật và Khoa Quản Trị Kinh Doanh với các ngành đào tạo: Y, Dược, Điều dưỡng, Luật, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh và các Trung tâm: Ngoại ngữ - Tin học...


Ban lãnh đạo

Ban Lãnh đạo hiện hành của trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn gồm:


Cơ sở vật chất

Nắm bắt nhu cầu công nghệ hóa, hiện đại hóa trong việc phục vụ quyền lợi học tập cho sinh viên. Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn đã trang bị hệ thống các giảng đường, phòng ốc khang trang, các trung tâm hỗ trợ, kèm theo các trang thiết bị cao cấp tạo môi trường học tập tốt nhất


Các đơn vị

Trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn là cơ sở giáo dục đào tạo đa ngành, với hệ thống tổ chức và hoạt động quy mô với nhiều đơn vị bao gồm các khoa, phòng ban, trung tâm …