Sự kiệnKhai Giảng Năm học 2019 - 2020 & Lễ tốt nghiệp Lớp Cao Đẳng Dược

 

Thời gian:

Bắt đầu lúc 7:30 - Thứ 7, ngày 16 tháng 11 năm 2019
Dự kiến diễn ra trong 2 tiếng

Địa điểm: Hội trường Lầu 6 - Trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn
Đối tượng:

Sinh viên
Cán bộ

Giảng viên

Nhân viên

Chủ đề:

Khai Giảng Năm học 2019 - 2020 & Lễ tốt nghiệp Lớp Cao Đẳng Dược

Nhà tài trợ:  
Liên hệ: 0251 3938 222
Đăng ký: Vào cổng tự do
 .

Sự kiện